T A. S T R O N A . J E S T . P O S W I E C O N A . K R A K O W S K I E M U . Z E S P O L O W I. D E C A Y
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]